نظام مهندسی استان تهران

ثبت درخواست مالکین

مالکین و متقاضیان میتوانند با کلیک بر روی دکمه زیر وارد سامانه شده و درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند

ورود اعضاء سازمان

اعضاء سازمان میتوانند با کلیک بر روی دکمه زیر وارد سامانه شوند